text.skipToContent text.skipToNavigation

Information om Cookies & GDPR

INFORMATION OM COOKIES/KAKOR

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, "persistent cookies", sparar en fil permanent på din dator. Dessa används för att styra vilken språkversion av webbsidorna som ska visas. Den andra typen kallas sessioncookies. Medan du besöker en webbsida, skickas cookien mellan din dator och servern. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder en sessioncookie för att kolla om du är en vanlig besökare eller om du är en person som får göra ändringar i innehållet. Dessutom använder vi cookies för att räkna antalet besökare på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


VARFÖR SKA JAG GODKÄNNA COOKIES?

Här är anledningen till att vi använder cookies på vår hemsida:
 • Genom att godkänna cookies så får du ta del av allt innehåll på vår hemsida och e-handel
 • Om du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats och webbutik inte fungera fullt ut.
 • Vi använder cookies för att hantera innehållet i din varukorg. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring i vår e-handel.

 

 

GDPR

 

Information om behandling av personuppgifter för kontaktpersoner till Dagab Inköp & Logistiks kunder.

Dagab Inköp & Logistik är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om att bli kund hos Dagab Inköp & Logistik samt i samband med beställning och leverans av varor. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss.

Dagab Inköp och Logistik AB, org.nr. 556004-7903, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Personuppgifter som inhämtas från dig själv eller det företag du representerar

Dagab Inköp & Logistik behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om att bli kund hos oss samt för att kunna hantera beställning och distribution av varor till det företag du representerar. De uppgifter Dagab Inköp & Logistik kan komma att behandla är:

dina person-och kontaktuppgifter: namn, underskrift, e-postadress, telefonnummer, postadress till din arbetsplats samt din roll/befattning inom företaget.

organisationsnummer för det företag du representerar vid registrering av ny kund, som vid fallet enskild firma kan vara ett personnummer.

foton på deltagare och vinnare av tävlingar i händelse av deltagande i tävlingar eller event

Om du besöker vår hemsida samlar vi även in information som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Vi genererar också ett kundnummer för det företag du representerar när ni blir kund hos oss.

 

Personuppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter som inhämtas från det företag du representerar, samlar vi i förekommande fall in uppgifter om företagets kreditvärdighet, där dina personuppgifter kan förekomma, inför godkännande av anmälan som ny kund. Kreditbedömningen görs av vår kreditavdelning och uppgifter inhämtas från Bisnode.

                         

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners

Vi delar dina personuppgifter med vårt koncerngemensamma IT-bolag, Axfood IT, samt med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

Travel Team Sweden AB (för att hantera eventuellt deltagande i tävlingar och events)

SuperOffice Sweden AB (för att kunna tillhandahålla försäljning och kundsupport)

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer och samarbetspartners av transporttjänster, leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna kommunicera våra erbjudanden samt till tryckerier inför utskick av erbjudanden. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bl.a. drift-och support av våra IT-system.

 

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare: 

 

Mottagare Ändamål Laglig grund
Myndigheter (t.ex. polisen eller Skatteverket) Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut Rättslig förpliktelse
Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Betaltjänstleverantörer För att kunna genomföra betalningar Fullgörande av avtal
Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet Försäljning eller sammanslagning av verksamhet Berättigat intresse

 

 

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan för vilka syften vi gör detta, med vilken laglig grund samt hur länge uppgifterna lagras.

 

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för kunden för frågor som rör exempelvis:

 • hantering av anmälan som ny kund hos Dagab Inköp & Logistik
 • administration av användarkonto på www.handla.dagab.se
 • hantering av köp/beställning av varor
 • fakturering
 • tillhandahållande av kundsupport i händelse av supportärende
 • utskick av erbjudanden
 • genomförande och hantering av deltagande i tävlingar och event

 

Laglig grund: Behandlingen av dina kontaktuppgifter har efter en intresseavvägning bedömts nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig som representant för kunden på ett effektivt sätt.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns ett giltigt avtal med det företag du representerar, företaget kan antas vara en aktiv kund hos oss eller till dess vi har fått information om att du har avslutat en anställning som är relevant för avtalet. Dina personuppgifter anonymiseras senast efter 37 månaders inaktivitet eller inom 13 månader från att vi fått uppgift om avslutad anställning.

 

Leverans och mottag av varor med digital fraktsedel

Vid leverans av varor sparar vi din underskrift samt namnförtydligande digitalt för att ha bevis på att en leverans blivit kvitterad vid eventuella oklarheter mellan Dagab och butik eller Dagab och extern transportör.

Laglig grund: Behandlingen av din underskrift och namn har efter en intresseavvägning bedömts nödvändiga för att vi ska kunna säkerställa en säker leverans samt kontakta dig som representant för kunden på ett effektivt sätt.

Lagringstid: Signaturen kommer att sparas i 6 månader. Namnförtydligande kommer att sparas i 3 år.

 

Produktlarm

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om dig i egenskap av representant för kunden för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser avseende produktansvar och produktsäkerhet, såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen avseende produktansvar och produktsäkerhet.

 

Behandling av organisationsnummer för enskild firma

Anledningen till att Dagab Inköp & Logistik behöver behandla organisationsnummer till kunder är för att säkert kunna identifiera Dagab Inköp & Logistik avtalsparter och för att säkerställa att beställning och leverans av varor, fakturering och bokföring går till på rätt sätt.

Laglig grund: Dagab Inköp & Logistik har gjort en intresseavvägning avseende omständigheterna där personnummer utgör företagets organisationsnummer samt även del av momsregistreringsnumret och gjort bedömningen att behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ovan angivet syfte med behandlingen samt i förekommande fall för att fullgöra Dagab Inköp & Logistik skyldigheter gentemot myndigheter.

Lagringstid: Vi sparar organisationsnumret så länge som det finns ett giltigt avtal med det företag du representerar och  företaget kan antas vara en aktiv kund hos oss. Efter 37 månaders inaktivitet anonymiseras uppgifterna.

 

 

Cookies 

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

 

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Om du enbart besöker vår hemsida www.narlivs.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick-och besökshistorik.


Vad är cookies?

Cookie är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från oss eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:  

 

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut och raderas.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder har syftet att förbättra de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies och web beacons för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

För att kunna använda handla.dagab.se optimalt behöver du tillåta följande förstapartscookies:

 

 • JSESSIONID: Cookien är en sessionscookie. Cookien innehåller referens till den aktiva sessionen Livslängd: sessionstiden (30 min) eller tills kunden avslutar sin session.
 • Userid (dynamisk för varje kund): Cookien är en varaktig cookie. Den innehåller referens till användarprofil som inloggad kund. Livslängd: Tills browsen stängs ner.

 

Hur kan du kontrollera vårt användande av cookies

 Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan t.ex. välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

 

 

Hur Dagab Inköp & Logistik skyddar dina personuppgifter

Dagab Inköp & Logistik vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

 

 

Var dina uppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delasmed IT-leverantörer utanför EU/EES.

Vi använder oss t.ex. av IT-leverantörer för hosting-, drifts- samt och supporttjänster utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas av dessa leverantörer på uppdrag av oss.

För närvarande förekommer att vi delar personuppgifter med vår hosting- och driftsleverantör i Indien vid behov av tekniska supporttjänster.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik. Vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom tillämpning av kommissionens standardavtalsklausuler och delar på så sätt dina personuppgifter med mottagare utom EU/EES med stöd av artikel 46.2 i dataskyddsförordningen.

Du får tillgång till standardavtalsklausulerna samt mer information om dessa genom att klicka här.

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. För att utöva någon av nedan rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@axfood.se.

 

Rätt till tillgång

 

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål.

 

 

Rätt till rättelse

 

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

 


Rätt till radering

 

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

 

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 • att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.

 


Rätt till begränsning

 

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål

 

Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna.

Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

 

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 

 

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

 

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

 


Klagomål till tillsynsmyndigheten

 

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

 

 

Hur du kontaktar oss 

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

 

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Dagab Inköp & Logistik AB

113 65 Stockholm

Besöksadress: Solnavägen 4

Telefon: 08-553 99 000

E-post: info@axfood.se

org.nr. 556004-7903

 

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Telefon växel: 08-553 99 000 (fråga efter Axfoodkoncernens Dataskyddsombud)

E-post: dataskyddsombud@axfood.se

 

Fastställelse och ändring av Integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Dagab Inköp och Logistik AB 2018-05-15.

 

Den senast uppdaterade versionen av denna policy kommer alltid att finnas här. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information genom lämplig kommunikationskanal.